Privacybeleid

Bij het gebruik van de Mooijverf webwinkel is het soms vereist dat uw gegevens moeten worden ingevoerd en verwerkt. Wij bewaren deze gegevens om het gebruik van de website te vergemakkelijken en/of omdat dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

 

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor intern gebruik, zoals het verwerken en uitleveren van orders, het verlenen van service en het voeren van wettelijk verplichte administratie. Wij gebruiken op alle pagina’s waarin uw gegevens worden opgenomen een beveiligde SSL-verbinding, hetgeen u kunt herkennen aan de letters https aan het begin van het internetadres.

 

Meer over veiligheid en betalingen.

Inzien en wijzigen van uw gegevens Klanten en bezoekers van Mooijverf hebben het recht om te weten welke gegevens wij van hen bewaren. Wij hechten grote waarde aan de juistheid van deze gegevens en aan de wensen van u als klant ten aanzien van bewaring en correctie. Een klant kan dan ook verzoeken gegevens in ons systeem aan te passen of deze te doen verwijderen, tenzij dit voor de uitlevering van onze orders of het voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen niet mogelijk is. U kunt het verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens per e-mail richten aan info@Mooij.nl.  Om de rechten en privacy van onze klanten te waarborgen, stellen wij alvorens aan deze verzoeken te voldoen, specifieke eisen om uw identiteit vast te stellen.

 

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden en strikt vertrouwelijk behandeld. Wij bestellen artikelen bij leveranciers slechts onder vermelding van ordernummers en dus geheel geanonimiseerd. De partijen waarmee wij samenwerken en onze werknemers zijn bij overeenkomst verplicht om gegevens intern te houden en vertrouwelijk te behandelen en slechts voor de doeleinden te gebruiken zoals deze privacy-overeenkomst en onze algemene voorwaarden dat toelaten. Wij zijn scherp en streng in het waarborgen van deze eisen.

 

Registratie van verkeer

Mooijverf gebruikt en integreert technologieën van derden partijen om bezoeken op de website te registreren en analyseren. Wij doen dit om gebruikservaringen te meten en te analyseren, zodat wij de webwinkel en verkoopactiviteiten hierop kunnen afstemmen. Hierbij worden verschillende geanonimiseerde gegevens verzameld.

 

Gebruik van cookies

Om de gebruikservaring en werking van de website te verbeteren, wordt gebruik gemaakt van cookies, die u in uw browser kunt uitschakelen.

 

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@Mooij.nl. Wij staan voor een transparant privacybeleid en hebben over de uitvoering hiervan absoluut niets te verbergen.