Disclaimer in het Nederlands

Deze email en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Mocht deze email niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan vernietigen en ons op de hoogte stellen. Onbevoegde openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan. Mooij Verf B.V staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze email, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaarden geen aansprakelijkheid in deze.

 

Disclaimer in English

This email (including any attachments) is intended to be exclusively for the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this message unintentionally, please notify the sender by a return email and delete this message from your system. Any unauthorized disclosure, copying and distribution is strictly prohibited. Mooij Verf B.V is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this email nor for any delay in its receipt.

Naar boven
Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring met de site te verbeteren.